Najlepšie je vraziť
prachy do filozofie

Chcem podporiť

Naším cieľom je zachrániť chátrajúci objekt v átriu budovy Filozofickej fakulty UK na Gondovej ulici v Bratislave a priniesť doň nový život. Chceme ho premeniť na slobodný priestor pre kultúru a stretnutia študentov, profesorov i širokej verejnosti.

Kultúrne centrum UNIVERSAAL bude sídliť v objekte v malom átriu hlavnej budovy FiF UK, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou.

Stavba bola realizovaná v rokoch 1911 – 1913 podľa plánov viedenského vojenského stavebného inžiniera Josefa Rittnera ako sídlo veliteľstva 5. rakúsko-uhorského cisárskeho armádneho zboru.

V roku 1958 budova prešla do vlastníctva Univerzity Komenského a stala sa trvalým sídlom Filozofickej fakulty.

Objekt centra UNIVERSAAL pôvodne slúžil ako stajňa pre kone dôstojníkov, v súčasnosti sa využíva ako sklad a vyžaduje si rekonštrukciu.

V občianskom združení Univerzál preto v spolupráci s Filozofickou fakultou UK pripravujeme rekonštrukciu objektu – nazvali sme ho UniverSaal a chceme v ňom zriadiť takú intelektuálnu dielňu, všestranný kultúrny priestor, v ktorom sa budú slobodne stretávať a diskutovať študenti, profesori i široká verejnosť. Vznikne v ňom scéna pre študentské divadlá, rôzne kultúrne produkcie a bude tiež platformou pre silnejší hlas akademickej komunity vo verejnej diskusii. Ak sa dobrá vec podarí, na mape Bratislavy pribudne malý domček, z ktorého sa budú do sveta šíriť veľké myšlienky.

Združenie Univerzál založila skupina absolventov, študentov a pedagógov fakulty. Správnu radu tvoria Viera Bartková, Monika Kapráliková a Dano Madarás. Správcom združenia je Fedor Blaščák. Revízorkou je Monika Filipová.

OZ Univerzál podpísalo 10. januára 2018 memorandum o spolupráci s dekanom FiF UK – prof. Jaroslavom Šušolom.

Program

NULTÁ HODINA
streda 9.5. 2018 — 18:00

Program:
Hudba: Jozef Lupták – violončelo, Pjoni – live act
Stand-up: Tomáš Hudák
Divadlo: Katedra anglistiky a amerikanistiky “Pôjde to aj bez kravaty”
Live funding

Ako vôbec prvú našu akciu s názvom Nultá hodina sme zorganizovali dynamické darcovské podujatie podľa formátu “live funding”, na ktorom sme tvárou v tvár darcom odprezentovali naše zámery s rekonštrukciou objektu Universaal. A naživo tak vyzbierali viac než 1 700 eur. Ďakujeme.

2%

NAJLEPŠIE JE VRAZIŤ
PRACHY DO FILOZOFIE

Údaje, ktoré potrebujete k darovaniu 2% občianskemu združeniu Univerzál, ktoré stojí za rekonštrukciou objektu v areáli Filozofickej fakulty UK na Gondovej ulici v Bratislave.

názov: Univerzál
právna forma: občianske združenie
sídlo: Gondova 70/2 Bratislava 814 99

IČO: 51200601
SID: neuvádza sa

Číslo účtu pre priamu podporu:
SK93 5200 0000 0000 1777 3050

Ďakujeme

Architektonický návrh od štúdia PLURAL

Je veľa takých, ktorí sa starajú o materiálnu stránku života – a je to tak dobre: človek si môže slobodne vyberať, komu zverí svoje hmotné statky. Ale málokto nám ponúka niečo pre náš duševný život bez toho, aby nás chcel povodiť za nos – pod rúškom „hlbokých“ myšlienok nás ohrozujú všelijaké ideológie, sekty, fanatici…

Filozofia je čistá. Neklame, nemanipuluje, nezavádza. Filozofická práca je – podobne ako práca architekta a stavbára – práca na sebe samom. Na tom, ako človek vidí veci a čo od nich vyžaduje. Filozofom stačí málo – kniha, papier a pero. A miesto, kde môžu v kľude premýšľať a diskutovať, aby lepšie rozumeli sebe, jazyku
a svetu.

V občianskom združení Univerzál preto v spolupráci s Filozofickou fakultou UK pripravujeme rekonštrukciu objektu v areáli fakulty na Gondovej ulici. Nazvali sme ho UniverSaal a chceme v ňom zriadiť takú intelektuálnu dielňu, v ktorej sa môžu slobodne stretávať a diskutovať študenti, profesori i široká verejnosť. Ak sa dobrá vec podarí, na mape Bratislavy pribudne malý domček, z ktorého sa budú do sveta šíriť veľké myšlienky.

Navyše, v roku 2021 si Filozofická fakulta Univerzity Komenského a s ňou celé Slovensko pripomenie 100. výročie svojho vzniku. Vznik centra UniverSaal bude tým najkrajším darom pre študentov, pre budúcnosť filozofickej akadémie v našom hlavnom meste.Sú veci, o ktoré sa v našom meste postarajú iní – samospráva, štát, developeri, firmy. A potom sú takéto „maličkosti“, o ktoré sa musíme postarať sami – s pomocou ľudí, ako ste Vy.

Na rekonštrukciu budeme potrebovať okolo 200-tisíc eur a to je pre Filozofickú fakultu priveľa peňazí. Otvorenie centra chceme stihnúť najneskôr k výročiu v roku 2021, a preto už teraz potrebujeme Vašu pomoc.

Veru, mať peniaze je skvelá vec – ešte lepšie je vedieť ich využiť na dobrú vec.

Prosíme Vás preto – venujte nám svoje 2% z daní. Všetky peniaze použijeme výlučne na rekonštrukciu tejto dnes zanedbanej kultúrnej pamiatky a spoločne tam prinesieme nový život. Toto je náš plán, náš záväzok a na to Vám dávame svoje slovo.

Ďakujeme

Fedor Blaščák
filozof, aktivista a správca
občianskeho združenia Univerzál

Vedenie orgánizácie —

Fedor Blaščák
správca
ahoj@universaal.sk

Monika Filipová
revízorka

Občianske združenie Univerzál
Gondova 70/2, 814 99 Bratislava

IČO: 51200601

Správna rada —

Viera Bartková
predsedníčka Správnej rady
viera@universaal.sk

Monika Kapráliková
členka Správnej rady
monika@universaal.sk

Daniel Madarás
člen Správnej rady

Členovia —

Juraj Halas
Angelika Klobušická
Hana Kucharovičová – hana@universaal.sk
Ivan Lacko
Róbert Maco
Ladislav Kvasz
Viktória Oroszová
Tomáš Sovinec
Mariana Szapuová
Barbora Tancerová
Júlia Vrábľová
Marína Zavacká
Jozef Tancer
Ester Mateášiková
Oľga Baková
Helena Tužinská

Ďakujeme za podporu —

Architektúra —

P-L-U-R-A-L